Finansieringsmöjligheter inom life science efter pandemin

Hur anser företagsledare inom life science att coronapandemin har påverkat deras tillväxtmöjligheter? Vad är investerares syn på branschens framtid? Har fokus för offentlig innovationsfinansiering ändrats?

Välkomna till ett webinar om life science-branschens tillväxt- och finansieringsmöjligheter i pandemins kölvatten. Under webinariet kommer Martina Banyay och Åsa Angel Voss från One in 200 att berätta om resultaten från en undersökning där 25 företagsledare inom life science-branschen har intervjuats. Vi får höra hur företagens affärsmöjligheter har påverkats av pågående pandemi och om synen på framtidens utmaningar och möjligheter.

Sedan följer ett panelsamtal där Lars Hammarström från Vinnova, Johan Christenson från Healthcap och Jonas Söderström från Biostock ger oss sin syn på branschens utveckling och hur möjligheterna till finansiering ser ut framgent.

För mer info och registrering klicka här.