FOKUS Patient Event 2022

Välkommen till FOKUS Patient event 2022. Välj en, två eller tre dagar!

Dagar och teman:

  • 3/10 Patientsäkerhet i Sverige, Europa och världen – En heldag kring patientsäkerhet som berör alla patientgrupper, hälso- och sjukvården, life science-företag och offentliga verksamheter om hur patientsäkerhet kan se ut och arbetas med på olika sätt och ur olika perspektiv såväl i Sverige som i andra länder.
  • 4/10 Forum för Kardiovaskulära sjukdomar – Ett forum med en överblick över stora hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt och hjärtklaffsjukdomar, men även om hypertrofisk kardiomyopati som fler behöver kännedom om.
  • 5/10 Forum för transplantationsfrågor – Som transplanterad har man fått livet åter, som en gåva. Men livet efter transplantationen innebär också livslång medicinering och risker för nya sjukdomar. Andra får aldrig chansen att ta emot ett nytt organ.


Läs mer och anmäl dig här.