Förbered din export – praktisk vägledning En heldagsutbildning med Business Sweden

Denna heldagsutbildning ger en helhetsbild och en vägledning i praktiskt exportarbete samt tips på hur man med smidig och effektiv hantering av handelsprocedurerna minimerar kostsamma överraskningar. Föreläsare är några av Business Swedens specialister inom exportteknik.

För att lyckas med en exportaffär är det viktigt att i förväg sätta sig in i de exporttekniska frågorna. Under hela leveranskedjan, allt från offertförberedelser till hur man säkrar slutbetalning, uppkommer frågor om finansieringsmöjligheter, produktanpassningar, export- och importprocedurer, dokumenthantering och leveransvillkor.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla på ett företag som är berörda av exportfrågor, såväl nybörjare som mer erfarna, och som vill få helhetsbilden och förståelse för den praktiska exporthanteringen genom hela den internationella leveranskedjan: exportsäljare, exportchefer, skeppnings- och logistikpersonal, tulladministratörer m fl.