Framtidens hälsa – teknik som utmanar och skapar möjligheter

Vi kommer att titta närmare på hur tekniker som Virtual Reality, Augmented Reality och Chatbots kan användas för att bland annat sänka trösklar, minska belastningar och skapa nya behandlingsformer. Vi kommer även att diskutera vad detta kräver i form av samarbeten mellan offentliga och privata aktörer och vad det kan leda till i form av nya affärsmöjligheter.

Läs mer och registrera dig här!