Framtidens läkemedelsutveckling

Läkemedel blir alltmer komplexa och kräver därför ny kompetens, ny kapacitet och till viss del ny tolkning av regelverken. Vilka är behoven, vilka möjligheter ser vi och hur väl är vi riggade? RISE och Lif bjuder mot denna bakgrund in till en förmiddag i ambitionen att belysa området och samtala om det som behövs.

Ur programmet

  • Jenni Nordborg, Life Science-samordnare, Regeringskansliet
  • Två block med efterföljande panelsamtal efter presentationer ifrån en bredd av företag och myndigheter med koppling till framtidens läkemedel

Läs mer och anmäl dig här.