Frukostseminarium: Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

- finns det något för småföretag i programmet?

2014 sjösattes EU:s nya ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020. Närmare 80 miljarder Euro ska under en sjuårsperiod delas ut till Europas forskare och innovatörer. I Horizon 2020 har man förenklat reglerna, och gjort det enklare för bl.a. småföretag – EU vill uppmuntra småföretag att delta. Nu är vi på väg in i den andra programperioden (2016-2017), och de nya utlysningarna finns publicerade.

Vilka möjligheter finns för småföretag? Hur hittar jag det som passar mitt projekt? Vilka regler måste man anpassa sig efter? Var och hur kan jag få hjälp? Tuulikki Lindmark från Supportkontoret för småföretag berättar om Horizon 2020 och svarar på dina frågor.

Ni kommer dessutom att få höra Mattias Bergqvist från svenska Biovica, om hur de har lyckats få finansiering via det så kallade SME-instrumentet.