Frukostseminarium om Integrerad kapitalanskaffning

En långsiktig strategi för att nå synergi mellan kapitalanskaffning och företagsutveckling.

De flesta unga företag har ofta ont om både pengar och personal och tvingas många gånger arbeta reaktivt istället för strategiskt och proaktivt. Detta går inte helt att råda bot på men det finns ett antal saker man kan göra för att förbättra situatonen och förebygga att hamna där från första början. Hedvig Andersén kommer att hålla ett seminarium kring kapitalanskaffning, företagande och entreprenörskap och berätta för oss hur unga företag kan integrera kapitalanskaffning med den löpande verksamheten och öka förutsättningarna för att lyckas.

Hedvig Andersén har i över 30 år arbetat med företagande, entreprenörskap och finansiering i många olika konstellationer. Hon har startat, drivit och sålt företag såväl i Sverige som utomlands, arbetat med EU-projektfinansiering samt Corporate Finance och börsnoteringar. De senaste 18 åren har Hedvig varit aktiv som riskkapitalinvesterare på Industrifonden och under en period även haft en operativ befattning som VP Strategic Development i ett av Industrifondens portföljbolag. Sammantaget har det här gett Hedvig en unik inblick i de utmaningar och frågeställningar som entreprenörer ställs inför och de är dessa erfarenheter som Hedvid kommer att dela med sig av.

Begränsat antal platser, vänligen anmäl dig före den 16 februari. Frukost serveras från 07:30.