Frukostseminarium – Tre månader med FDI

Vår medlem Hammarskiöld bjuder in till frukostseminarium om FDI-lagen.

Den 1 december 2023 trädde en ny lag i kraft gällande granskning av utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen (”FDI-lagen”). Det är en säkerhetspolitisk lagstiftning som möjliggör kontroll av såväl direkta som indirekta investeringar i bolag som bedriver så kallad skyddsvärd verksamhet.

Läs mer och registrera dig