Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning

Grundkurs som ger en helhetsbild av arbetet med kliniska prövningar och gällande regelverk.

Enligt regelverken för kliniska läkemedelsprövningar ansvarar sponsor för att varje studie kvalitetskontrolleras av en oberoende monitor. Detta gäller även prövarinitierade studier, då prövaren också är sponsor. Under kursen går vi igenom hur du som monitor förbereder, startar upp, monitorerar samt avslutar en prövarinitierad studie.