Hållbarhet kopplat till individ och organisation – I en snabb digital omställning

För många av oss har pandemin bidragit till en ultrasnabb förändring och en digital vardag hemma är nu normen för många. Omställningen påverkar våra beteenden, strukturer och vad det innebär att leda sig själv och sina medarbetare hållbart.

Många chefer beskriver svårigheter att hålla koll på hur medarbetarna mår runt sina köksbord. Systemet har expanderat in i hemmen. Anpassning till det nya digitala arbetssättet kräver mycket energi från både individen och ledaren, och risken att tappa engagemang och driv i gruppen är överhängande.

För registrering och vidare information klicka här.