Hälsoekonomiska konferensen SHEA

Gothia Forum är en av medarrangörerna när Svensk hälsoekonomisk förening håller sin årliga hälsoekonomiska konferens, SHEA, under två dagar i mars.

Inledningstalare är James Hammitt från Harvard i USA. Hans föreläsning handlar om de aktuella utmaningar inom metod, etik och politik kring hälsoekonomiska utvärderingar inom hälso- och sjukvården. Huvudföreläsningen under konferensens andra dag hålls professor Martin Knapp från London School of Economics & Political Science.

SHEA brukar samla omkring 150 deltagare från akademi, offentlig sektor och näringsliv. Sessioner fokuserar på bland annat kostnadseffektivitetsstudier av behandlingar och teknologi i sjukvården, stora ekonometriska utvärderingar av hälsorelaterad policy baserat på nationella och internationella register.