Hjälpmedel & välfärdsteknologi

Hjälpmedel & välfärdsteknologi är mässan där framtid och innovation står i fokus.

Syftet med detta forum är att presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen genom seminarier och därmed öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg. Här möts hjälpmedelsverksamheter, beslutsfattare, vårdpersonal, användare och alla som har ett intresse för hjälpmedel.