Tillbaka till framtiden – finns det livskraft i svensk life science?

Vilka utmaningar står Sverige, life science och bolagen inför? Hur kan samverkan och teknologi bidra till fortsatta medicinska framgångar?

Life science branschen har historiskt varit bra för Sverige, och Sverige har varit bra för branschen. Med internationellt högklassig forskning, teknologi i framkant och duktiga medarbetare har små som stora företag bidragit till Sveriges välstånd och medicinska framsteg. Hur tillser vi att denna samverkan består? Vilka utmaningar står landet, branschen och bolagen inför? I ett rappt tredelat seminarium går vi igenom Sveriges, branschens och bolagens utmaningar.