Hur stärker vi Sverige som Life Science-nation?

Sverige är ett starkt life science-land. Men vi kan bli än bättre. Sedan flera år tillbaka har politiska beslutsfattare pekat på life science-sektorn som en framtidsbransch. Vi vill ha mer forskning, fler kliniska prövningar, mer tillverkning och mer samarbete mellan universitet, företag och sjukvård.

Den tidigare regeringen tog initiativ till Kliniska Studier Sverige och en omfattande forsknings- och innovationsproposition. Den nuvarande regeringen utsåg en samordnare för life science 2015 och tog i början av året beslut om ett permanent kansli för life science inom Näringsdepartementet. Ett växande antal europeiska länder strävar nu efter att stärka sin position inom life science och har tagit fram nationella strategier. För att lyckas framöver behöver vi, i konkurrensen om nyinvesteringar, erbjuda än mer konkurrenskraftiga villkor. Vad har Sverige för trumfkort? Vilka områden och reformer kommer vara centrala under kommande år?

Medverkande:
  • Jenni Nordborg, chef, Sveriges nationella life science-kontor
  • Lars Hjälmered, riksdagsledamot, Moderaterna
  • Jennie Nilsson, riksdagsledamot, Socialademokraterna

Tid: måndag 2 juli, klockan 10.30 – 11.30
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangeras av: LIF, SwedenBIO och Swedish Medtech

Till programmet.