Inbjudan till Seminarium om Effektiv Vård

Nätverket för Hälso-och Sjukvård (NHS) arrangerar den 1 december 2016 i samverkan med Sahlgrenska akademin och Chalmers ett seminarium om effektiv vård som vänder sig till verksamhetsansvariga, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt beslutsfattare i Västsverige och inom Sahlgrenska akademin, Chalmers och berörd industri.

Svensk sjukvård har under många år hävdat sig väl i internationella jämförelser, särskilt vad gäller den medicinska vårdkvaliteten. Senaste OECD- studier ger den svenska sjukvården högt betyg för t.ex. överlevnaden i cancersjukdomar, men också när det gäller kirurgiska komplikationer.

Däremot finns kvalitetsbrister i andra hänseenden, t.ex. långa väntetider för att få vård, kontinuiteten i vården, i bemötandet av patienten och att man får sitta många timmer i väntrummet. Dessutom finns många sjukhus som gör alltför få komplicerade operationer; t.ex. utförde 10 sjukhus i Sverige år 2014 mindre än tre njurcanceroperationer och 25 sjukhus mindre än 10.