Informationsdag om de sista utlysningarna i Horisont 2020

Ungefär 300 miljarder kronor finns kvar att söka i Horisont 2020’s sista utlysningar 2018–2020 som lanseras i oktober. Programmet är öppet för deltagande från hela världen och riktar sig till såväl högskola/universitet och forskningsinstitut som till näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Den 25 oktober bjuder Vinnova in till en informationsdag i Stockholm med fokus på arbetsprogrammet 2018–2020.

Informationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av att söka medel i Horisont 2020 eller arbetar med stöd kring finansieringsmöjligheter. Den riktar sig särskilt till dig som redan är bekant med Horisont 2020.

Informationsdagen hålls på svenska med presentationsmaterial på engelska. Nationella kontaktpersoner (NCP) och inbjudna talare deltar för att ge information om utlysningar och dela med sig av erfarenheter från deltagande och utvärderingsprocessen. I den anslutande utställningsdelen kan du nätverka, ta del av pågående Horisont 2020-projekt och träffa koordinatorer som delar med sig av sina erfarenheter.

I samband med anmälan väljer du vilka parallella sessioner du vill delta i. Varje session inkluderar flera delområden i Horisont 2020. Du kan läsa om prioriteringarna här, under rubriken Political context. Horizon 2020 work programme 2018-2020 – Strategic Programme Overarching Document