Informationsdagar om ny medicinteknisk lagstiftning

Läkemedelsverket anordnar två informationsdagar gällande nya förordningar för medicinteknik. Informationsdagarna är avsedda för medicintekniska tillverkare, importörer, distributörer och auktoriserade representanter.

Med anledning av två nya förordningar för medicintekniska produkter som beräknas träda i kraft under andra kvartalet 2017 planeras två informationsdagar för ekonomiska aktörer:

Den 31 maj anordnas en informationsdag om “Förordning om medicintekniska produkter” (MDR) som vänder sig till tillverkare, auktoriserade representanter, importörer och distributörer av medicintekniska produkter. Informationsdagen kommer att hållas på Uppsala Konsert och Kongress i Uppsala.

Den 13 juni anordnas en informationsdag om “Förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik” (IVDR) på Läkemedelsverket i Uppsala.

**Mer information och programinnehåll publiceras inom kort. Då blir det också möjligt att anmäla sig till det av tillfällena som är relevant för de produkter företaget tillverkar, importerar, distribuerar eller är auktoriserad representant för.