Informationswebinar om Hållbarhetsprogrammet

Krav på hållbarhetsarbetet ökar ständigt, inte minst i sökandet av investerare och finansiärer både i den offentliga- och den privata sfären. Om ni ger utrymme för hållbarhetsaspekter i den strategiska planeringen har ni goda möjligheter att attrahera investerare såväl som kunder och medarbetare.

Du inbjuds härmed till ett informationswebinar om Hållbarhetsprogrammet, som ordnas i samarbete med PURE ACT, och erbjuds Life science bolag i Östra Mellansverige.

Om du och ditt företag väljer att ta del av Hållbarhetsprogrammet som nu planeras dra igång, kommer ni att guidas genom olika moment som ger förståelse för vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta för ditt företag så att du kan planera ett effektivt hållbarhetsarbete.

Ni kommer få tillgång till ett digital verktyg för hållbarhetsrapportering och efter avslutat program har ni möjlighet att erhålla ett certifikat som visar att ert företag arbetar proaktiv med hållbarhet och rapporterar enligt Hållbarhetslagen (6 kap 12 § ÅRL). Efter programmet kommer ni vara redo att möta nya och hårdare krav från era intressenter.

Aktuellt för
* Bolag som verkar inom Life science området
* Bolag med säte inom Östra Mellansverige (Uppsala, Västmanlands, Sörmlands,
Östergötlands och Örebro län)
* bolag med 1-100 medarbetare

Vad får du som bolag:
– Delta på fyra webinar (digitalt via Zoom)
– 1 års tillgång till PURE ACTs digitala verktyg för hållbarhetsrapportering
– Ett certifikat (förutsatt att du låter din revisor granska hållbarhetsrapporten)

Klicka här för mer info och anmälan.