Infoseminarie om Horizon2020 – kommande EU-program inom hälsa – Våga ta språnget!

Vi bjuder tillsammans med Umeå Universitet och Västerbotten Läns Landsting in intressenter från
industri, offentlig sektor och akademi till ett möte med fokus på att öka kunskapen om vilka möjligheter
som finns att ta del av EUs olika satsningar inom Hälsa och få konkreta tips på hur man går tillväga för att söka medel. Välkomna till en inspirerande förmiddag i dialog och interaktion med mötesdeltagarna!

Läs mer och registrera dig här!