Innovationsupphandling – vad har vi lärt av Nya Karolinska?

Välkommen till ett seminarium om den hittills mest omfattande satsningen på innovationsupphandling i Sverige – av medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska Solna.

När Nya Karolinska Solna utrustas används innovationsupphandling och innovationsvänlig upphandling för att skapa effektivare vård till lägre kostnad – och snabbare utveckling av morgondagens vårdlösningar.

Hör Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, involverade leverantörer, VINNOVA, Upphandlingsmyndigheten och ledande politiker berätta om sina erfarenheter.