Internationell konferens om fysisk aktivitet och hälsa

Konferensen riktar sig till de som arbetar med fysisk aktivitet i sin vardag som forskare, inom vården, de som utvecklar teknik kring fysisk aktivitet och hälsa, personer i företagshälsovården, i kommunen, på en träningsanläggning eller i stadsplanering. – Vi vill lyfta fram den senaste kunskapen om fysisk aktivitet som prevention och behandling för grupp och individ, i arbete och fritid och samhällsplanering, säger Anna Nordström, adjungerad professor i folkhälsa och avdelningschef vid livsmedicin på Arbets- och beteendemedicinskt centrum.   Läs mer och registrera dig här!