Introduktion till Regulatory Affairs inom läkemedelsutveckling – för dig som forskare inom Life Science

Detta är utbildningsdagen för dig som behöver en aktuell överblick över gällande regelverk och hur du säkerställer tillräcklig regulatorisk dokumentation i alla faser av ett läkemedels utvecklingsprojekt med fokus på tidig fas.

Vid framtagande av nya läkemedel är nyckeln till framgång att säkerställa att regelverket och myndighetskraven följs i alla led i forsknings- och utvecklingsarbetet. Att göra rätt från början sparar tid och pengar och är ofta skillnaden mellan succé och misslyckande.

Målgrupp:

Utbildningsdagen vänder sig främst till dig som arbetar på det mindre forskande läkemdelsföretaget och behöver övergripande kunskaper om Regulatory Affairs: projektledare, projektteammedlemmar, innovatörer och entreprenörer, akademiforskare, läkemedelsutvecklare och verksamhetsledning som arbetar inom forskande läkemedelsföretag.

Kursmål:

Utbildningsdagen ger en överblick över området Regulatory Affairs, för att du ska få en förståelse för de regulatoriska kraven som du kan ställas för inom läkemedelsutveckling.

Kursinnehåll och upplägg:

Utbildningsdagen är uppbyggd kring föreläsningar. Som deltagare ges du möjlighet att i förväg skicka in frågor som du önskar få belysta. Detta kommer att tas upp under kursen:

  • Innovationsstöd
  • Terminologi och regelverk
  • Ansökan om godkännande av läkemedel
  • Regulatory Affairs roll i utveckling av läkemedel
  • Klinisk prövning/regler och tillstånd
  • Produktens livscykel