Investerarens råd om hur du bygger värde i ditt bolag genom ordning och reda

John Engholm är chefsjurist på Serendipity som varje år genomför ett stort antal förvärv och investeringar, ofta i bolag med grund i akademien.

Under en timme kommer John att dela med sig av sina erfarenheter av hur professionellt styrelsearbete och bolagsstyrning kan skapa värde under bolagens tillväxt och hur bolag med bättre ordning och reda ofta lyckas få bättre villkor i förhandling med investerare.

När det här uppmärksammas först inför en förhandling så är det svårt att hantera på ett bra sätt under den tidspress som ofta råder. Genom att lyfta de här frågorna tidigt och jobba proaktivt med dem i det dagliga arbetet ökar förutsättningarna inför en investering eller försäljning.

Under seminariet kommer John också att beröra vilka risker som ägare och styrelseledamöter exponeras för i bolag med bristande ordning och reda.