Jakten på en bot mot Alzheimer

Välkommen till en halvdag där Läkemedelsvärlden.se tar pulsen på den senaste forskningen inom läkemedelsutveckling och diagnostik.    

Fler än 100 000 personer i Sverige lever med diagnosen Alzheimers sjukdom. Idag saknas läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet. Men mycket forkning pågår och trots stora utmaningar och bakslag är förhoppningen att vi närmar oss en effektivare behandling.

Du får höra om de utmaningar som behöver lösas inför det paradigmskifte ett behandlande läkemedel mot Alzheimers skulle innebära. Dagen ger en unik möjlighet att skaffa ny kunskap, nätverka och sätta agendan för alzheimerområdets utveckling i framtiden.