Kurs i läkemedelsutveckling

Läkemedelsutvecklingsprojekt initieras ofta genom att man identifierar att det fattas en behandling för en sjukdom. I projektet finns då oftast en djup kunskap om sjukdomen och den biologiska mekanismen. För att utveckla ett läkemedel mot sjukdomen, krävs dock en bred kunskap över många olika områden. Denna tredagarskurs ger en insikt i alla de delar man bör adressera för att effektivt dra ett läkemedelsprojekt i mål.

Kursen ordnas av SwedenBIO och Läkemedelsakademin, en del av Apotekarsocieteten.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dem som arbetar med läkemedelsutveckling (t ex. i små och medelstora företag), och känner att de vill ha en helhetsbild av den komplexa utvecklingskedjan. Under kursen kommer du att få insikt i hur man kan arbetar i de olika utvecklingsstegen, vad man skall tänka på och vilka fallgropar det finns på vägen. För att få maximalt utbyte av kursen, är det en fördel att ha en naturvetenskaplig högskolexamen.

Efter föreläsningarna dag 1 erbjuds kursdeltagarna möjligheten till en nätverkandeaktivitet (mingel) i nära anslutning till kurslokalen.

Kursansvariga: Jeanette Jansson, Läkemedelsakademin, och Björn Ursing, SwedenBIO.

Medverkande: Samtliga föreläsare har erfarenhet från läkemedelsutvecklingskedjan, och de flesta har arbetat med eller i små bolag. Kursen kan vid behov komma att ges på engelska.

Deltagaravgift: Deltagaravgiften för mötet är 6000 SEK exkl moms. Du som arbetar på ett bolag som är medlem i SwedenBIO får 1000 kronor rabatt, ange rabattkod: 12884 i anmälan.