Kvalitetsregister för forskning 5 maj 2022

Välkommen till 2022 års konferens som omfattar AI, precision medicine, evidensbaserad vård och juridiska aspekter av registerforskning.

Lägre avgift till och med 31 mars!

Konferensen kommer i år att livestreamas från Piperska Muren i Stockholm, du väljer om du deltar på plats i Stockholm eller online.

Ta del av aktuella frågor om kvalitetsregisterforskning och få möjlighet att diskutera metoder över disciplin- och professionsgränser.

Programmet innehåller såväl nationella exempel på hur kvalitetsregister används för prognoser och uppföljning som internationella perspektiv på forskningssamarbeten.

Anmälan för att delta fysiskt på Piperska Muren

Anmälan för att delta online

Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten och vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.