Kvalitetssäkring av kliniska prövningar

Samarbete och genomförande på prövningsstället ur både klinikens och sponsorns perspektiv.

Fördjupningskurs för dig som har ett övergripande ansvar för kvalitetssäkringsarbete kring kliniska prövningar, vare sig du arbetar inom industrin eller på prövningsstället, med akademiska studier eller industrisponsrade.

Detta är en omarbetad version av kursen som tidigare hette ”Site audits vid kliniska prövningar”. Vi tar liksom tidigare upp kvalitetssäkringsarbetet runt kliniska prövningar på prövningsstället, men ur både klinikens och sponsorns perspektiv. Kursens fokus ligger mer generellt på kvalitetssäkringsarbete än på enbart site audits, vilket förtydligats i kursbeskrivningen.