Läkemedelskongressen 2016

Läkemedelskongressen erbjuder kompetensutveckling och ny kunskap för dig!

Två dagar med tre spår för dig verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademin.

  • Fördjupade föredrag, hands-on kunskap, debatter och forskningsfront.
  • Ta del av kompetensutveckling inom forskning & utveckling, tillverkning & handel samt användning & patientsäkerhet.
  • Professionellt nätverkande och mingel.

Planera redan nu in två viktiga dagar med både toppföreläsningar och debatter med beslutsfattare.

Läkemedelskongressen ger FOKUS-poäng enligt Sveriges farmaceuters poängsystem för kompetensutveckling.

Vi ses på Läkemedelskongressen 8-9 november 2016!