Läkemedelsriksdagen 2016

Årets riksdag handlar om Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård. Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Tema: Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård

Läkemedelsriksdagen ger FOKUS-poäng enligt Sveriges farmaceuters poängsystem för kompetensutveckling.