Läkemedelsriksdagen 2017

Årets Läkemedelsriksdag handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen. Under dagen kommer vi att diskutera europeiska och svenska utmaningar i värdering, prioritering och användning av nya läkemedel. Har vi rätt verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras på andra innovationer?

Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Läkemedelsriksdagen arrangeras av Läkemedelsakademin. Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.

Målgrupp: Berörd personal och beslutsfattare i landsting samt regioner, apotek- och läkemedelsföretag, universitet och myndigheter, läkemedelskommittéer, brukare samt patientföreningar.