Läkemedelsvärlden tar pulsen på: Anders Lönnberg

I snart ett år har Anders Lönnberg haft regeringens uppdrag att samla life science-branschen och föreslå åtgärder för att få den att lyfta. Till sin hjälp har han en referensgrupp med representanter från industrin, akademin och hälso- och sjukvården.

Knäckfrågorna är: Hur ska företagen i branschen stimuleras på bästa sätt? Hur ska sjukvården bli bättre på att plocka upp innovationer? Hur kan akademin och industrin närma sig varandra?

Under en intensiv timme känner Läkemedelsvärlden Anders Lönnberg på pulsen om vad som faktiskt har åstadkommits. Har arbetet resulterat i några konkreta åtgärder eller har det mest varit en diskussionsklubb? Vilka förslag har lämnats in till regeringen? Vilka områden måste prioriteras framöver?

Program

07:30 Registrering och frukostsmörgås + kaffe/te.

08:00 Hej och välkommen, Ingrid Helander, chefredaktör Läkemedelsvärlden

08:05 Vad har hänt? Anders Lönnberg om vad hans arbete har resulterat i så här långt.

08:20 Paneldiskussion. Är arbetet på rätt spår? En panel bestående av Ingrid Heath, vice vd och policychef på SwedenBIO, Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör Stockholms läns landsting och Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten diskuterar med Anders Lönnberg. Diskussionen leds av moderator Ingrid Helander.

08:50 Tid för frågor.

09:00 Avslut och tack

Läkemedelsvärlden.se har intervjuat Anders Lönnberg nästan ett år efter att han fick uppdraget. Läs mer

Välkommen!