Lansering Horisont Europa

Välkommen till den svenska lanseringen av Horisont Europa - EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. Boka redan nu in webbsändningen den 10 februari 2021 i din kalender. Under dagen kan du ta del av presentationer och diskussioner som belyser olika delar och perspektiv av Horisont Europa. Vi fördjupar oss särskilt i ramprogrammet som politiskt instrument och strategier för deltagande.

Med Horisont Europa stärker EU de politiska ambitionerna. Forskning och innovation ska användas för att förverkliga politiska mål och ta sig an de globala utmaningar som EU och världen står inför. Detta ska ske med medborgaren i centrum.

Ur programmet:
De politiska ambitionerna och målen för Horisont Europa
Jean-Eric Paquet, generaldirektör för forskning och innovation, EU-kommissionen

Erfarenheter från deltagande i partnerskapet Big data
Jeanette Nilsson, projektledare, RISE

Arbetet i den rådgivande styrelsen för Europeiska innovationsrådet
Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers

Paneldiskussion om drivkrafter och strategier för deltagande
Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet
Anders Caspár, Director External Relations, Ericsson
Anders Carlberg, avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen
Vänligen observera att delar av programmet kommer att hållas på engelska.

Boka redan nu den 10 februari i din kalender och anmäl dig, så får du e-post med detaljerat program efter årsskiftet.

Anmäl dig här.