Life Science-stafetten

Den 21 februari 2018 går Life science-stafetten vidare. Denna gång i Umeå i samarbete med Västerbottens läns landsting.

Life Science-stafetten har sedan 2014 haft till syfte att bygga relationer och samverkan genom möten för att utbyta kunskap inom områden relaterade till Life Science. I februari 2018 kommer fokus riktas mot antibiotika och antibiotikaresistens.

Läs mer och registrera dig här!