Lunch & Learn: Styrelsens betydelse i start-ups

I tidiga uppstartsfaser kommer bolagets styrelse att ha en annorlunda roll jämfört den i etablerade företag. Styrelsen kommer med nödvändighet att vara mera operativ och därmed vara en viktig kompetenskälla för bolaget.

Viktigt, för dig som representerar management i startup-bolaget, är att styrelsens sammansättning speglar de aktuella behoven och att du kan använda dess kompetens på ett sätt som skapar värde i bolaget.

Detta och mera kommer att diskuteras av Karin Wingstrand och Artur Aira från ISEA. Karin och Artur har stor kunskap från exekutiva positioner i global läkemedels- och medicinteknisk industri samt omfattande erfarenhet från styrelsearbete, i såväl startups som etablerade bolag.

Karin Wingstrand
Karin Wingstrand har bred och senior erfarenhet från läkemedelsindustrin, bl.a. från befattning som global chef för Klinisk utveckling på AstraZeneca. Karin kommer också med ett mångårigt engagemang i ett företag av “Angel Investments” i nystartade innovationsbolag. Hon är numera engagerad som Senior Advisor och i styrelser för flera Life Science-företag.

Artur Aira
Artur Aira har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från exekutiva positioner i internationella life science bolag såsom Addtech /Addlife, bioMèrieux och Organon. Vidare har Artur omfattande kunskap om styrelsearbete från 30-talet olika styrelseuppdrag från startups till större noterade bolag. Idag är Artur engagerad som Senior Advisor i ISEA samt som styrelseledamot i ett flertal Life Science-bolag.