Lunch-seminarium för core faciliteter: EATRIS

Välkommen till ett core facilitetsmöte där vi denna gång får lära oss mer om EATRIS och även har möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med andra core faciliteter.

Sedan hösten 2015 håller en svensk nod inom EATRIS (European Advanced Translational Research InfraStructure) på att etableras i Sverige. Vetenskapsrådet stöttar Sveriges deltagande och står för Sveriges medlemskap i EATRIS vilket möjliggör för universitetens forskare att kostnadsfritt kunna ansluta sig i EATRIS och de uppdrag som erhålls ger då full kostnadstäckning till core faciliteten. Uppsala Universitet är det första universitetet som deltar i samarbetet där resurser inom Imaging & tracing, biomarkörer och små molekyler anslutit som faciliteter till EATRIS under 2016.
Under seminariet kommer Ulrika Bäckman, Sveriges EATRIS-koordinator att berätta mer om EATRIS, hur de arbetar, vilka möjligheter som finns för både core faciliteter och specialtekniker. Då den svenska noden är under uppbyggnad har ni möjlighet att påverka, framför allt om det är något som just ditt universitet ska engagera sig i. Ur svenskt perspektiv är det ett sätt att synliggöra områden där vi är starka vetenskapligt och förstås främja samarbeten.
I korthet syftar EATRIS till att:
  • Möjliggöra en bättre användning av befintlig infrastruktur inom akademin och göra den tillgänglig för akademiker, SME:s och större läkemedelsbolag (nationellt/internationellt)
  • Främja kunskapsutbyte och uppmuntra samarbete mellan akademi och näringsliv i Europa
  • Öppna upp befintlig infrastruktur inom akademin i Europa och göra den tillgänglig för alla verksamma inom translationell forskning
  • Möjliggöra effektivare sätt att omvandla grundforskningens upptäckter till nya läkemedel/produkter
  • Engagera ledande akademiska forskningscentra för att stödja utvecklingen av nya läkemedel/produkter
  • Utnyttja EATRIS som enhetlig samordnare av ett flertal centra i Europa
  • Fördela projektförfrågningar till EATRIS och matcha mot de forskningsresurser som anslutit sig