Medeons Life Science nätverk

Vid höstens första "Medeons Life Science nätverks-seminarium" får ni möta olika representanter som är med och bidrar till Medeons utveckling. 

Ni får bland annat lyssna till Anders Murmark, Atrium Ljungberg, Lars Wannerberger, Galenica och Marie Klint, Kaichron.
Det kostnadsfria nätverket är öppet för medlemmar inom life science branschen.