Medicinteknik i Skåne med invigning av Medicon Bridge

Med konferensen Medicinteknik i Skåne vill vi ge deltagarna möjligheter att skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i regionen.

Konferensen riktar sig till aktörer inom akademi, sjukvård och företag. Konferensen syftar även till en ökad förståelse för dessa olika aktörers problemställningar samt utbyte av idéer. Arrangörer för Medicinteknik i Skåne är Medicinteknikportalen LABIB, Lunds Universitet samt Region Skåne.

Konferensen anordnas i aulan på Skånes Universitetssjukhus i Lund, med poster-presentationer i anslutning till denna. Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt. .

Väl mött den 1:e december!

Johan Axelsson, Atomfysik, Lunds Tekniska Högskola
Magnus Cinthio, Biomedicinsk teknik, Lunds Tekniska Högskola
Marie Grey,Medicinsk service, Region Skåne
Tomas Jansson, Medicinsk teknik, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet