Medicinteknikdagarna 2016

Vi vill härmed välkomna Er alla till Medicinteknikdagarna som Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) arrangerar för tolfte året, denna gång med Medicinsk teknik i Region Örebro län som värd.

Ett tema för årets konferens är hälsoekonomi och klinisk nytta, där vi bl.a. lyfter fram begreppet användbarhet. Dessutom bjuder programmet på flera intressanta inbjudna föreläsningar om medicinteknisk forskning i framkant.

Medicinteknikdagarna, MTD, är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för medicinsk teknik. Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, landets medicintekniska kluster (exempelvis LfMT, CMTF, CTMH, MedTech West) och branschorganisationer. Under MTD kommer man att kunna ta del av det senaste på såväl utrustnings- som forskningsfronten, de senaste medicintekniska lösningarna samt delta i kurser riktade till medicintekniska ingenjörer.

Vi ses i Örebro!

Hans-Olof Carlsén, Ordförande Organisationskommittén

Ronny Carlsson, Ordförande Programkommittén

Stina Jorstig, Projektledare

Caroline Hagström, Ordförande MTF