MedTech och innovation – så skapar du värde

Välkommen att delta i en fullspäckad timme om hur aktörer inom den just nu hetaste patentbranschen, MedTech, arbetar med att utveckla värdet av sina innovationer.

MedTech-branschen är det teknikområde där det lämnas in flest patentansökningar till det Europeiska patentverket. Därför vill PRV och VINNOVA lyfta en rad frågeställningar, bland annat:

  • Hur skiljer sig MedTech från andra branscher?
  • Vilka affärsmodeller finns det?
  • Vad bör man tänka på?

Med oss under seminariet den 11 november är BiBB Instruments, som bland annat vunnit innovationspriser i TV4 och Veckans Affärer. De kommer att berätta om sina framgångsfaktorer och hur de resonerar om sina internationella ambitioner:

BiBB Instruments – borrar djupare i kroppen

BiBB Instruments på PRV-bloggen

Expertpanel

På plats finns även en expertpanel som svarar på frågor och ger råd:

  • Henrik Eriksson – patentingenjör, PRV
  • Annika Kilander – patentkonsult, Brann
  • Sofia Nikolopoulou – IP-rådgivare, Uppsala Universitet Innovation
  • Johan Nordlund – jurist, PRV
  • Charles Walther – läkare, forskare och grundare av Bibb Instruments

Då många idéer inom MedTech härstammar från universiteten, kommer seminariet även att lyfta erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat. Seminariet riktar sig särskilt till dig som är företags-, affärs- eller innovationsrådgivare.

På plats eller via webben

Seminariet kommer att kunna följas på plats hos VINNOVA eller via webbsändning på prv.se.