MedTechEvening

MedTechEvening är ett evenemang där medicintekniska företag och organisationer kommer i kontakt med medicintekniska studenter.

Evenemanget syftar till att öppna dörrar till examensarbeten och rekryteringar, till att skapa en länk mellan studenter och er som framtida arbetsgivare.

MedTechEvening ger utrymme för personer med olika akademiska bakgrunder, men med liknande framtidsutsikter, att mötas och utbyta erfarenheter.

Under kvällen förväntar vi oss att 200 personer kommer att närvara, drar de flesta deltagarna utgörs av studenter från KTHs medicintekniska ingenjörsprogram.

Det här är det femte året MedTechEvening arrangeras och responsen har varit positiv från både företag och studenter.