Mer livskraft till life science

På Lifesciencedagen 2016 presenteras de kommande årens satsningar på life science-sektorn i Sverige. Vad betyder regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition för den framtida livskraften i svensk life science?

Du möter också några av de mest spännande life science-företagen i Sverige och världen. Har de svaret på hur vi bättre använder Sveriges goda förutsättningar med en kostnadseffektiv och medicinskt avancerad sjukvård, ett starkt ekosystem av databaser, register och biobanker och en god tradition av samverkan? Vilka hälsoutmaningar genererar framtidens affärer och innovationer? Hur ser investerarna på Sverige?

Möt ledande makthavare, opinionsbildare, investerare och andra aktörer i life science-branschen i en diskussion, där du själv kan ta aktiv del och påverka utvecklingen.

Länk till program.