Mpya Sci & Tech och Fredrik Reinfeldt – Digital frukostföreläsning

Vart är världen på väg, politiskt och e​konomiskt? Vad händer efter valet i USA och hur påverkas Europa och övriga världen? I samarbete med vårt systerbolag Mpya Finance gör Fredrik Reinfeldt en global trendspaning av hur världen ser ut och vilka möjligheter det för med sig. Hur ser de nya förutsättningarna ut och vad kan vi förvänta oss framöver.

För mer info och anmälan klicka här.