Nästa svenska tillväxtepok Indien och Kina

Välkommen till ett seminarium kring tillväxtmöjligheter på Asiens två största och snabbast växande marknader.

Seminariet tar fasta på det ekonomiska läget i Kina och Indien. Industrisektorer som bedöms särskilt intressanta kommer att lyftas fram, exempelvis ICT, medicinteknik, industriell utrustning och miljöteknik.

Likheter och skillnader mellan länderna kommer att belysas gällande det ekonomiska läget, intressanta industrisektorer och specifika framgångsfaktorer för ditt företag. Seminariet kommer att innehålla presentationer från Business Sweden i samarbete med EEN, Västerbottens Handelskammare, ALMI Nord och Region Västerbotten.

Tid och plats:
Skellefteå 07:30-09:00
Kostnad: 60 kr inkl. frukost

Umeå 11:30-13:00
Kostnad: 80 kr inkl. lunch