Nationell samordning av kliniska studier

Välkommen på invigningsmingel!

2014 lanserade regeringen ett omfattande initiativ för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige.Verksamheten har under det gångna året startas upp och detta är ett invigningsmingel för att fira att arbetet är igång. Välkommen på invigningsmingel i nya lokaler i Göteborg. Du får möjlighet att träffa de som arbetar i systemet och veta mer om utvecklingssatsningarna som pågår.