Nationella e‑hälsodagen 2016

Välkommen till Nationella e-hälsodagen 2016! Det blir en fullmatad seminariedag med fokus på hur Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa.

Den Nationella e-hälsodagen inleds på den stora scenen i Aula Medica på Karolinska Institutet. Klockan 11 kommer du att kunna välja att antingen följa programmet på den stora scenen eller fördjupa dig i goda exempel och lösningar kopplade till någon av e-hälsovisionens fokusområden – juridik, standarder eller semantik. Programmet pågår vid totalt fyra scener.

Programmet tar avstamp i de tre insatsområden som beskrivs i “Vision e-hälsa 2025” undertecknad av regeringen och SKL, och bjuder på ny kunskap, intressanta exempel och inspiration för alla som verkar på e-hälsoarenan.