Om det är kandidatbrist idag, hur ska det då bli imorgon?

I takt med att konkurrensen ökar såväl nationellt som globalt är tillgången på kompetens den absolut viktigaste framgångsfaktorn. Många upplever en stor kandidatbrist och ser tydliga konsekvenser av detta idag. Vad kan vi göra för att dagens hot om bristande kompetens ska förvandlas till morgondagens möjlighet att kunna rekrytera rätt chefer och medarbetare? Fler personer som kommer att fortsätta göra svensk life science innovativ och framgångsrik. Kom, diskutera och påverka framtiden tillsammans med oss!

För mer information läs här.