Optimera din affärsutveckling för medicintekniska produkter

Den medicintekniska marknaden styrs av ett regelverk som är mer mångfaldigt än många andra marknaders regelverk. Framgångsrik utveckling och försäljning kräver att entreprenör, affärsutvecklare och investerare är insatta i de regulatoriska utmaningarna och dess kostnader.

Affärsutveckling såväl som säljstrategi behöver anpassas för att möta de regulatoriska kraven, och produkten kan därmed få en större spridning så att produkten/tjänsten kommer fler patienter till godo. Ni lyckas med detta genom en noga utarbetad marknadsstrategi.

Dagen är ett samarbete mellan SwedenBIO, Apotekarsocietetens sektion för Medicinteknik, Swedish Medtech, UIC och Sting. Varmt välkomna!

SwedenBIO-medlemmar har medlemsrabatt till utbildningen.

Mer information