Politiker med uppdrag att driva förändring

Frukostmöte

Möt innovationslandstingsråden Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting, och Robert Winroth (MP), Västerbottens läns landsting, som ansvarar för en rad avgörande frågor för läke­medelsindustrins framtid – innovationsutveckling, samverkan och nya vårdinformationssystem.

08.00-08.30 Frukost serveras
08.30-09.45 Talarpresentation, frågor och diskussion