Quality Risk Management i praktiken

Vad innebär en riskbaserad approach i praktiken? Hur får du ditt riskhanteringssystem att bidra till regelverksuppfyllnad och samtidigt driva både affärs-och patientnytta?

Regelverken säger att du ska ha en aktiv riskhantering vid tillverkning och hantering av läkemedel/medicintekniska produkter. Vid en inspektion behöver du visa hur och resonera kring att beslut fattats utifrån ett riskbaserat tänk. Vi ger dig verktygen för att förstå både vad en riskbaserad approach kan innebära i praktiken och hur du utför och följer upp en riskbedömning.

Läkemedelsakademin i samarbete med SwedenBIO och medlemmar har givetvis rabatt – bara att klicka i vid anmälan.