Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag

Nationell

Tid för evenemanget

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen, Måndag den 8 maj 2017 kl 08:30 – 17:00 Måndag den 15 maj 2017 kl 08:30 – 17:00

Information

Bra styrelsearbete gör skillnad
Aldrig förr har intresset för styrelsefrågor varit större än nu. Vi tror att det handlar om ökad insikt om att bra styrelsearbete ökar bolagets förmåga att göra bra affärer och skapa värdetillväxt. Men kanske lika mycket att fokus har hamnat på ansvarsfrågorna, där styrelsen har ett uttalat ansvar för vad som händer i bolaget. Oaktsamhetsfrågor har dominerat löpsedlarna. Förhoppningsvis inser alltfler att ökade kunskaper är vägen mot ett bättre styrelseliv.

Utbildningen har tagits fram i samverkan med KFS, Kommunala Företagens Samarbetsorganisation och bygger på de senaste rönen hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet och är inriktad på de förhållanden som kommunala bolag lever under.